Inloggen

preview
Sprankel 23
Sprankel, Jaargang 7, nr. 23
Bedankt!

Ik wil u allen bedanken voor het mooie afscheid tijdens het pleinfeest. Dank voor alle attenties met lieve woorden. Ik kijk terug op een mooie tijd op De Sprang. Een bruisende school, waarbij we liefdevol met elkaar omgaan. Dank voor de fijne gesprekken. Fijn dat u zo betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind. Fijn dat zoveel ouders een steentje bijdragen in één van de werkgroepen of commissies. Samen zijn we De Sprang!

Ik wens alle betrokkenen bij De Sprang een mooie toekomst toe. Met dit team en de nieuwe directeur, Ilse Heida gaat dat zeker lukken.

Ik neem zelf weer een nieuwe stap. Zoals één van de ouders het zo mooi verwoordde vanuit Prediker 'Alles heeft zijn tijd!'. 

Tot ziens! Ik hoop velen nog eens te ontmoeten!

 

Namens het team, wens ik u allen een fijne vakantie toe!

 

De laatste schooldag

Morgen, vrijdag 15 juli is de laatste schooldag. Na de opening van de dag gaan we nog één keer met elkaar samen spelen en plezier hebben bij juf/meester. (De leerlingen van groep 8, verzamelen zich om 10.00 uur in hun lokaal. Daar vangt juf Femke hen op.) Na de pauze gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8 de vossenjacht houden. Bij terugkomst krijgen ze wat lekkers van de AV. Om 12.00 uur zwaaien we de leerlingen van groep 8 uit en mogen ze onder de bogen door. Het is leuk als u tegen 12.00 uur op school bent om hierbij aanwezig te zijn.

Afscheid

We nemen afscheid van de leerlingen van groep 8. Zij gaan een nieuwe stap zetten in het VO. Dana, Robyn, Mara, Yanna, Lente en Daan gaan naar X-tuur. Jaydean, Myrthe en Twan gaan naar de Bonifatius Mavo, Lisa en Aniek gaan naar Aeres, Josien en Tygo gaan naar het Vakcollege en Julian, Roos en Feline naar het Zuyderzee Lyceum. We wensen jullie allen een goede toekomst toe.

We nemen ook afscheid van Ties die naar het VO gaat. Hij gaat naar het Celeanum in Zwolle. Anna gaat naar De Zevensprong in Emmeloord. Een aantal leerlingen zijn verhuisd of gaan verhuizen en gaan na de vakantie naar een school in Emmeloord. We nemen afscheid van Olivia (Tienercollege), Lente (Zevensprong) en Nola (De Lichtboei). We wensen jullie allen veel plezier op je nieuwe school.

Met de stap van deze leerlingen nemen we ook afscheid van een groep ouders, omdat hun jongste van school gaat. We nemen afscheid van de families Dokter, Flikweert, From, Hakvoort, Heinen, van Hulzen, Ippel, van Keulen, Kombrink, v.d. Lans, Sipma en Zuidema. Dank voor jullie inzet en de fijne tijd samen op De Sprang. 

Juf Marion

We zijn heel blij dat we juf Marion steeds vaker even op school zien. Om te zorgen dat Marion goed kan terugkeren en haar taak weer volledig kan uitvoeren, gaan we het stapsgewijs uitvoeren. Juf Marion zal na de vakantie nog niet zelfstandig in de groep starten. Ze zal steeds meer op school en in de groep aan de slag gaan. Tot de herfstvakantie zullen er 2 invallers zijn die haar vervangen. Marion zal steeds meer lessen gaan overnemen.

In groep 5 komt op maandag en dinsdag juf Tineke Boone. Op de andere dagen is juf Miranda in de groep.

In groep 8 komt op vrijdag juf Atalja Visser. Op de andere dagen is juf Femke in de groep.

Juf Marion start bij groep 5 en zal na een paar weken ook in groep 8 aanwezig zijn.

We hopen op een goed herstel voor Marion, zodat ze de komende herfst weer volledig inzetbaar zal zijn.

Nieuwe leerlingen

Na de vakantie starten een aantal nieuwe leerlingen op De Sprang. We verwelkomen Christianne Baarssen,  Youssef Hajji, Stan Leijten en Cisilia Morrison in groep 1 en Pieter Johannes Baten in groep 6. We wensen jullie een fijne tijd toe op De Sprang.

Evaluatie doelen 2021-2022

De doelen zoals beschreven in de schoolgids 2021-2022 zijn geëvalueerd. Hieronder een samenvatting van de behaalde resultaten.

 

Aan het eind van het schooljaar 2021-2022 zijn er doelen geformuleerd voor techniek.

 

 

 

 

 

We kiezen ervoor om 2x per jaar een techniekweek te hebben met alle leerlingen van de school.

 

 

 

 

 

 

In het schooljaar 2021-2022 wordt de methode Kwink ingezet voor SEO en geborgd.

 

 

 

 

De methode wordt structureel ingezet in alle groepen.

 

 

 

 

 

 

In januari 2022 is er een nieuwe inhoud van het rapport samengesteld.

 

 

 

 

 

We hebben ervoor gekozen om niet in januari 2022, maar in januari 2023 een nieuw rapport te hebben. De basis is klaar en wordt uitgewerkt, zodat elke leerling in januari 2023 een nieuw rapport heeft.

 

 

 

 

 

 

Aan het eind van het schooljaar 2021-2022 is vastgelegd op welke wijze we in alle bouwen de doelenmuur inzetten bij ons onderwijs.

 

 

 

 

In de onderbouw wordt de doelenmuur vooral ingezet voor de doelen van SEO (Kwink). In de bovenbouw is de opbouw nog in ontwikkeling.

 

 

 

 

 

 

In het schooljaar 2021-2022 hebben de leerkrachten maandelijks een bouwvergadering waarin zij kennis en vaardigheden uitwisselen en afspraken maken over aanpak in de klas.

 

 

 

 

De bouwvergaderingen zijn erg prettig. We kunnen echt samen over onderwijs praten en overleggen over ontwikkelingen in de school.

 

 

 

 

 

 

In het schooljaar 2021-2022 doet elke leerkracht minimaal 2x een collegiale consultatie.

 

 

 

 

Bij de start van het schooljaar hebben we kijkwijzers opgesteld. We zijn goed gestart met collegiale consultatie, maar door veel uitval dit schooljaar, moest Miranda veel ingezet worden in andere groepen en kon de consultatie niet doorgaan. Het is zeker van toegevoegde waarde en we gaan hiermee door in 2022-2023.

 

 

 

 

 

 

Aan het eind van het schooljaar 2021-2022 heeft elke leerkracht het diploma ‘Didactisch coachen’. 

 

 

 

 

Alle leerkrachten hebben het diploma didactisch coach gehaald.

 

 

 

 

 

 

Borging methode Pluspunt voor rekenen

 

 

 

 

 

Er is een kwaliteitskaart opgesteld over de inzet van de methode Pluspunt.

 

 

 

 

 

 

Aan het eind van het schooljaar 2021-2022 is het ondersteuningsdocument aangepast aan de nieuwste afspraken binnen De Sprang.

 

 

 

 

De intern begeleider heeft het ondersteuningsdocument aangepast en verschillende kwaliteitskaarten ontwikkeld.

 

 

 

 

 

 

In het schooljaar 2021-2022 wordt een Leerlingenraad geformeerd.

 

 

 

 

 

De leerlingenraad draait en er is een kwaliteitskaart opgesteld. Er is afgesproken om 5x per jaar samen te komen.

 

 

 

 

 

 

Aan het eind van het schooljaar 2023-2024 is er een kindcentrum in Tollebeek

 

 

 

 

 

Er zijn veel overleg momenten geweest met de verschillende betrokkenen. Het komende schooljaar zal er een intentieverklaring opgesteld worden voor een kindcentrum.

 

 

 

 

 

 

 

Dank voor u inzet

Ik wil alle ouders bedanken voor de inzet dit jaar. We konden weer altijd een beroep op u doen. Actief zijn in een commissie, de was draaien, rijden voor een excursie, een feest organiseren etc. Fijn dat we samen De Sprang mogen zijn. Leerlingen, team én ouders! Een speciaal dank je wel voor alle ouders die hulp geboden hebben bij  alle activiteiten de laatste twee weken: het pleinfeest, de bruiloft en de musical. Het was echt super!

Lezen in de vakantie

Waarom is zomerlezen zo belangrijk?

Uit onderzoek blijkt dat na de zomervakantie altijd bij een aantal leerlingen een terugval in leesvaardigheid te zien is. Dit wordt een zomerdip of zomerverval genoemd. Ouders zijn zich vaak niet bewust van dit verschijnsel. Door in de zomer door te lezen met je kinderen, zorg je ervoor dat de leesontwikkeling tijdens de vakantie gewoon doorgaat. We zetten vijf tips op een rij om zomerverval tegen te gaan.

Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!

Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je favoriete boeken in (of gooi je e-reader vol) en ga bij de tent zitten lezen. Of in je eigen achtertuin, dat kan natuurlijk ook!

Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee

Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe. Maar ook als de zon schijnt zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral taalspelletjes, zoals kwartetten, zijn ideaal om de zomerdip op te vangen. Ook bordspellen dragen bij aan lezen, denk bijvoorbeeld aan Ganzeborden of aan (junior) scrabble. 

Tip 3: Kinderboeken mee!

De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de vakantiekoffer! Ook dit schooljaar krijgt uw kind weer een aantal boeken mee uit de schoolbibliotheek.

Tip 4: Lezen is overal

Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wil gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een favoriet onderwerp van je kind. 

 

Voor nog meer tips en ideeën, zie bijlage

Stichting Vakantie Activiteiten (SVA)

SVA organiseert weer twee leuke activiteiten in de zomervakantie:

Maandagavond 22 augustus de viswedstrijd

Woensdagavond 24 augustus een kinderdisco

 

Agenda

Op vrijdag 15 juli begint de vakantie om 12.00 uur.

 

Zomervakantie: 18 juli t/m 26 augustus

Eerste schooldag: maandag 29 augustus

Fijne vakantie!

fijne vakantie